Wat doet de stichting?

De vijf meisjesscholen: een uniek initiatief van lokale vrouwen

Sinds 2007 steunt de Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan (SOMOP) een uniek project door en voor vrouwen in de streng traditionele regio Malakand in Pakistan. Het project heet Bint-e-Malakand en biedt onderwijs aan vele honderden arme meisjes. Lees hieronder meer.

Achtergrond

Meisjes uit arme families worden vaak al op jonge leeftijd gedwongen om te werken voor de rijke landeigenaren vanwege schulden van hun ouders. Het is een oud feodaal systeem waarin de armen hun leven lang en van generatie op generatie moeten werken voor grootgrondbezitters.

Hierdoor gaan de meisjes niet naar school en leiden ze vaak een miserabel, eenzaam bestaan.

Bint-e-Malakand Welfare is als lokale NGO in 1996 opgericht door lokale vrouwen die zich het lot van de allerarmsten aantrokken. Een bijzonder initiatief omdat activiteiten in het maatschappelijk leven uitsluitend zijn voorbehouden aan mannen. Het doel van de vrouwen is om de meisjes een menswaardig leven te geven waarin ze hun eigen keuzes kunnen maken. Het belangrijkste middel was de oprichting van vijf meisjesscholen. Intussen zijn twee scholen overgedragen aan de regering.

 

De meisjesscholen

Op de resterende drie scholen zitten ongeveer 500 leerlingen, allemaal meisjes. Onze stichting SOMOP zorgt er mede voor dat de scholen voldoende materiaal hebben, zoals boeken, schriften en schrijfmateriaal. Daarnaast geeft SOMOP geld voor de salarissen van de onderwijzeressen, de huur van het schoolgebouw, enz. De onderwijzeressen wonen allemaal in of vlakbij het dorp waar de school staat.

Wat doet Bint nog meer?

Bint doet naast de meisjesscholen nog meer. Het project heeft vrouwentrainingen, waarin het de moeders vaardigheden leert om extra geld te verdienen zoals het maken van jam, het kweken van groenten en het vlechten van manden.

Daarnaast is een belangrijke taak het lobbyen bij ouders, landheren en lokale bestuurders om de meisjes naar school te laten gaan. In dit streven zijn de beide oprichtsters zeer succesvol geweest en de vraag naar onderwijs neemt toe.

Een speciaal aandachtspunt is de veiligheid die constant wordt gemonitord. Hoewel het gebied zelf niet in oorlog verkeert, zijn enkele scholen tijdelijk gesloten geweest vanwege de onveilige situatie.

Financiƫle Ondersteuning

Doordat SOMOP geld geeft aan de drie scholen gaan honderden meisjes naar school, die anders geen onderwijs zouden krijgen.

De stichting krijgt via een ter zake deskundige contactpersoon ter plaatse regelmatig betrouwbare feedback over de voortgang van de scholen waar in totaal 15 onderwijzeressen werken. Bovendien bezoekt een van onze bestuursleden om de paar jaar het project.

Uit de rapportages blijkt een bijna 100% slagingspercentage en een gestage groei van het aantal leerlingen.

Wij zijn daarom trots op de steun die we jaarlijks van donateurs en andere stichtingen ontvangen. Dankzij uw steun hebben honderden kinderen toegang tot onderwijs en daarmee kans op een betere toekomst!