Wat kunt u doen?

Wilt u ons steunen? Stort dan uw schenking op rekening NL67INGB0003072841 t.n.v. Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan, Zaandam.

Door de ANBI status van de stichting komt uw donatie in aanmerking voor de giftenaftrek en de vrijstelling van successie-en schenkingsrecht.

ANBI-gegevens

Hieronder vindt u de informatie die een ANBI moet publiceren op de eigen website.

 1. Naam instelling
  Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan.
 2. Fiscaalnummer
  RSIN 817273967.
 3. Contactgegevens
  Marian Meijer, Kerkplein 18, 1391 GJ Abcoude.
 4. Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden
  Theo Schuurman (voorzitter), Jan Taal (secretaris), Christiaan Lelieveld (penningmeester), Marian Meijer en Marlijn Lelieveld.
 5. Beleidsplan
  Door steun aan het meisjesscholenproject Bint-e-Malakand krijgen de allerarmste meisjes onderwijs waarin door de overheid niet wordt voorzien. Er zijn inmiddels twee scholen overgedragen aan de overheid, hetgeen een hoopvolle ontwikkeling is. Op dit moment zijn er geen verdere plannen om nog meer scholen over te dragen, omdat de regering daar geen geld voor heeft. Dat betekent voor het project Bint-e-Malakand dat er ruimte komt om nieuwe scholen te starten, waardoor nog meer meisjes onderwijs kunnen krijgen. De verstandhouding met de overheid is goed en de scholen worden regelmatig door functionarissen bezocht.
 6. Beloningsbeleid
  Alle werkzaamheden, verricht door de stichting, vinden plaats zonder enige financiële vergoeding, zowel materieel als immaterieel.
 7. Doelstelling
  De stichting heeft de volgende doelstellingen:
  a) Het onderwijs en de ontwikkeling van meisjes en vrouwen in Pakistan te ondersteunen.
  b) Het basisonderwijsproject voor kansarme meisjes uitgevoerd door Bint-e-Malakand, dat vanuit de plaatselijke bevolking is geïnitieerd teneinde Pakistaanse meisjes uit arme gezinnen door scholing een kans te geven op een eigen leven en toekomstperspectief, van financiële middelen te voorzien en anderszins te ondersteunen.
 8. Verslaglegging activiteiten
  Een weergave van de uitgeoefende activiteiten vindt u in het jaarverslag.
 9. Financiële verantwoording
  De financiële verantwoording vindt u eveneens in het jaarverslag.