Wie zijn wij?

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

“Het ondersteunen van meisjesscholen in Pakistan is investeren in de toekomst van het land. Als meer meisjes onderwijs volgen, kan er langzamerhand iets gaan veranderen. Het gaat met kleine stapjes, maar een beter perspectief voor meisjes en vrouwen is zeer welkom voor de ontwikkeling van het land.

Ik ben oprichter en oud-directeur van uitgeverij Essener, die schoolboeken maatschappijleer uitbrengt. We ondersteunen al vanaf het begin financieel het werk van SOMOP. Juist als educatieve uitgeverij weten we hoe belangrijk het kunnen volgen van onderwijs is: het is een wereldwijde basisbehoefte van elk mens.”

Theo Schuurman
Voorzitter

“Sinds 1969 heb ik door mijn reizen de traditionele, fundamentalistische gemeenschap van de Pakistaanse Pashtu leren kennen. Het is een prachtig volk met oeroude gewoontes en overtuigingen, maar de positie van de armsten onder de vrouwen is miserabel.

In 2001 kwam ik in contact met twee bijzondere vrouwen, Fouzia Bibi en Bibi Fatima, die zich het lot hebben aangetrokken van de allerarmsten meisjes, met de inzet van heel hun hart. Ik was meteen getroffen door de inzet en kracht van deze twee vrouwen. De schoolgang betekent veel voor het zelfrespect en de ontwikkeling van de meisjes. Daarom steun ik dit werk van ganse harte.”

Jan Taal
Secrataris

“Ik was in mijn werkzame leven staffunctionaris Personeel en Organisatie van de Belastingdienst Amsterdam. Ik ben vanaf de oprichting bij de stichting betrokken als bestuurslid en penningmeester.

Met een relatief klein budget maakt onze stichting het financieel mogelijk om vooral iets te betekenen voor meisjes uit de lagere milieus. Mede door de onbaatzuchtige en zeer lofwaardige inzet van de plaatselijke onderwijzeressen zijn er successen behaald waar ik trots op ben.

Dit geeft mij veel voldoening en daarom wil ik me er graag voor blijven inzetten.”

Christiaan Lelieveld
Penningmeester

“Ik ben sociaal psycholoog en in het dagelijks leven werkzaam als programma-manager voor een ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor het schrijven van projectvoorstellen. Door het werk van onze stichting krijgen jaarlijks ongeveer 500 meisjes een grotere kans om later een betere levensstandaard te krijgen en op te groeien tot krachtige vrouwen die kunnen opkomen voor hun rechten”.

Daarom zet ik me in mijn vrije tijd met veel plezier in voor de Stichting Meisjesonderwijs Pakistan.”

Marlijn Lelieveld
Bestuurslid

“Ik was in mijn werkzame leven staffunctionaris Personeel en Organisatie van de Belastingdienst Amsterdam. Ik ben vanaf de oprichting bij de stichting betrokken als bestuurslid en penningmeester.

Met een relatief klein budget maakt onze stichting het financieel mogelijk om vooral iets te betekenen voor meisjes uit de lagere milieus. Mede door de onbaatzuchtige en zeer lofwaardige inzet van de plaatselijke onderwijzeressen zijn er successen behaald waar ik trots op ben.

Dit geeft mij veel voldoening en daarom wil ik me er graag voor blijven inzetten.”

Marian Schuurman
Bestuurslid